^Terug omhoog

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Iis Nocht

ijsbaan Beetsterzwaag

>

Is het schaatsweer?

Mostly Cloudy

1°C

Beetsterzwaag

Mostly Cloudy

Wind: 9.66 km/h

 • 03 Jan 2019

  Scattered Showers 6°C 1°C

 • 04 Jan 2019

  Rain 8°C 5°C

De Algemene Leden Vergadering zal op woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur
in Restaurant "‘t SnackBearske" te Beetsterzwaag plaatsvinden.

De agenda is:

 1. OPENING
 2. VASTSTELLING AGENDA
 3. NOTULEN EN JAARVERSLAG
 4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDELINGEN
 5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTERS
 6. VERSLAG KASCOMMISSIE
 7. BENOEMING KASCOMMISSIE
 8. BESTUURSVERKIEZING
  Aftredend de heer T. van Dijk, voorzitter (herkiesbaar)
  en de heer A. Kuperus, bestuurslid (herkiesbaar)
 9. VASTSTELLING CONTRIBUTIE
 10. RONDVRAAG EN SLUITING
  11. Terug in de tijd met oude filmfragmenten van Jan van der Werff

Andries Kuperus 25 jaar IJsclub Beetsterzwaag Foto Sietse de Boer IMGL4400 640x500

 

Een verrassing voor Andries Kuperus: de straat voor huis wit gespoten door zijn medebestuursleden en brandweermannen.

Een paar weken geleden had ijsclub IIsnocht in Beetsterzwaag ledenvergadering. Toen ontdekten een paar bestuursleden dat Andries Kuperus al 25 jaar dienst doet in het bestuur. “We wienen dat dus in bytsje fergetten. Doe ha we sein: we kin dit net samar foarbygean litte”, zegt IJsnocht-voorzitter Tjeerd van Dijk. En dan is het handig dat vijf van de negen bestuursleden bij het plaatselijk brandweerkorps zitten.

Lees meer: Witte straat voor ijsbaanman

25 jannewaris, 2013 - 21:09 - Beetstersweach hat de mo2012-01_iisbaan_sweachaiste iisbaan fan Fryslân. Dat fine de harkers fan

Omrop Fryslân Radio. Yn de Reade Tried fan freed koene harkers har favorite iisbaan oanjaan by Omrop Fryslân. Njonken dy fan Beetstersweach waarden dy fan Wikel en Hijum ek in soad neamd.

Mei help fan fise-foarsitter Johannes de Vries fan it gewest Fryslân fan de KNSB waard de iisbaan fan Beetstersweach úteinlik útroppen ta moaiste fan Fryslân. Oan de ferkiezing is oars gjin priis ferbûn as rom en eare.

 

Bron: Omrop Fryslan

De IJsbaanvereniging IIsnocht is voornemens groot onderhoud uit te voeren aan de natuurijsbaan de Witte Meer. De afgelopen 10 jaar is er weinig aan onderhoud (maaien water- en oevervegetatie, verwijderen boomopslag en controle afwatering) gedaan. Het ven is intussen sterk verrijkt, waardoor plantengroei sterk is toegenomen. In de loop der tijd is een vrij dikke (5 – 15 cm) organische laag van deels verteerd plantenmateriaal op de oorspronkelijk voedselarme zandbodem ontstaan, waardoor er in het ven een uitgebreide en welig tierende vegetatie aanwezig is. Door de ophoping van plantenmateriaal is het ven ook ondieper geworden en valt hierdoor in de zomer sneller droog. Plaatselijk is de vegetatie dermate hoog opgeschoten dat deze, zelfs bij het hoogst mogelijke peil, boven het wateroppervlak uitsteekt. Zonder ingrijpen, is het ven hierdoor niet meer geschikt zijn om op te schaatsen.

 

=>Voor alle informatie lees hier het volledige document<=

ijsbaan02

Copyright © 2019 Iisnocht Rights Reserved.