^Terug omhoog

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Iis Nocht

ijsbaan Beetsterzwaag

>

De Wite Mar in de bossen van Beetsterzwaag doet zijn naam eer aan. Het ijs op de natuurijsbaan ligt momenteel onder een laag sneeuw.

Wite Mar is de thuisbasis van IJsclub Iisnocht. Al sinds 1900 wordt er op dit bosven geschaatst. De ijsclub waarschuwt dat het ijs nog niet vertrouwd genoeg is.

Wite Mar ligt in het Alperbosch beschut tussen de bomen. Het meer dankt zijn naam aan de witte zandlaag.


Bron: LC 09-02-2021 https://bit.ly/3q7sGI5

En nu maar hopen op een winter met vorst. De ijsbaan van Beetsterzwaag is er klaar voor; zaterdag werd een 160 meter lange steiger geopend. Niet alleen handig voor het onderbinden van de schaatsen maar ook prachtig voor wandelaars.

Schaatsers komen graag naar de Wite Mar, het bosven aan de Poostwei levert echter ook al jaren problemen op zegt Tjeerd van Dijk, voorzitter van ijsclub IIsnocht. “De minsken kinne mar min op de baan komme, foaroan giet it iis kapot.” Twee jaar geleden was de baan voor het laatst open. Schaatsers moesten toen helemaal naar de andere kant van het meer om op te stappen. Lastig en onveilig besloot de ijsclub. “Want alle foarsjennings bin by de yngong. As der wat oan de oare kant fan de baan bart, dan is de help fier fuort.”

Lees meer: IIsnocht opent nieuwe steiger op Wite Mar

Andries Kuperus 25 jaar IJsclub Beetsterzwaag Foto Sietse de Boer IMGL4400 640x500

 

Een verrassing voor Andries Kuperus: de straat voor huis wit gespoten door zijn medebestuursleden en brandweermannen.

Een paar weken geleden had ijsclub IIsnocht in Beetsterzwaag ledenvergadering. Toen ontdekten een paar bestuursleden dat Andries Kuperus al 25 jaar dienst doet in het bestuur. “We wienen dat dus in bytsje fergetten. Doe ha we sein: we kin dit net samar foarbygean litte”, zegt IJsnocht-voorzitter Tjeerd van Dijk. En dan is het handig dat vijf van de negen bestuursleden bij het plaatselijk brandweerkorps zitten.

Lees meer: Witte straat voor ijsbaanman

25 jannewaris, 2013 - 21:09 - Beetstersweach hat de mo2012-01_iisbaan_sweachaiste iisbaan fan Fryslân. Dat fine de harkers fan

Omrop Fryslân Radio. Yn de Reade Tried fan freed koene harkers har favorite iisbaan oanjaan by Omrop Fryslân. Njonken dy fan Beetstersweach waarden dy fan Wikel en Hijum ek in soad neamd.

Mei help fan fise-foarsitter Johannes de Vries fan it gewest Fryslân fan de KNSB waard de iisbaan fan Beetstersweach úteinlik útroppen ta moaiste fan Fryslân. Oan de ferkiezing is oars gjin priis ferbûn as rom en eare.

 

Bron: Omrop Fryslan

De IJsbaanvereniging IIsnocht is voornemens groot onderhoud uit te voeren aan de natuurijsbaan de Witte Meer. De afgelopen 10 jaar is er weinig aan onderhoud (maaien water- en oevervegetatie, verwijderen boomopslag en controle afwatering) gedaan. Het ven is intussen sterk verrijkt, waardoor plantengroei sterk is toegenomen. In de loop der tijd is een vrij dikke (5 – 15 cm) organische laag van deels verteerd plantenmateriaal op de oorspronkelijk voedselarme zandbodem ontstaan, waardoor er in het ven een uitgebreide en welig tierende vegetatie aanwezig is. Door de ophoping van plantenmateriaal is het ven ook ondieper geworden en valt hierdoor in de zomer sneller droog. Plaatselijk is de vegetatie dermate hoog opgeschoten dat deze, zelfs bij het hoogst mogelijke peil, boven het wateroppervlak uitsteekt. Zonder ingrijpen, is het ven hierdoor niet meer geschikt zijn om op te schaatsen.

 

=>Voor alle informatie lees hier het volledige document<=

ijsbaan02

Copyright © 2022 Iisnocht Rights Reserved.