^Terug omhoog

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Iis Nocht

ijsbaan Beetsterzwaag

>

25 jannewaris, 2013 - 21:09 - Beetstersweach hat de mo2012-01_iisbaan_sweachaiste iisbaan fan Fryslân. Dat fine de harkers fan

Omrop Fryslân Radio. Yn de Reade Tried fan freed koene harkers har favorite iisbaan oanjaan by Omrop Fryslân. Njonken dy fan Beetstersweach waarden dy fan Wikel en Hijum ek in soad neamd.

Mei help fan fise-foarsitter Johannes de Vries fan it gewest Fryslân fan de KNSB waard de iisbaan fan Beetstersweach úteinlik útroppen ta moaiste fan Fryslân. Oan de ferkiezing is oars gjin priis ferbûn as rom en eare.

 

Bron: Omrop Fryslan

Copyright © 2021 Iisnocht Rights Reserved.